Funktionaalinen ravitsemus hoitomuotona

Share |

Torstai 2.12.2021


Oireet, sairaudet, energiattomuus, jatkuva väsymys. Toisella on diagnoosi tai kymmenen niitä. Toinen on lääkärin mukaan terve kuin pukki, mutta kokee olevansa täysin työkyvytön. Molemmat tyytyvät osaansa koska hoito on sama; Sinun täytyy nyt vain oppia elämään asian kanssa. Taistelu käydään kotikolossaan, ja pahimmillaan siellä kotona perheenkin keskellä täysin yksin.

Tämän hetken kansantaudeiksi Suomessa luokitellaan sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ongelmat. Funktionaalinen lääketiede ajattelee sairauksien olevan syy-seuraussuhteiden summa. Jos diagnoosi napsahtaa, se ei ole sattumaa ja huonoa tuuria, vaan sille on tieteellinen ja luonnollinen selitys. FLT Ravintovalmentajan peruskysymykset kuuluvat: Mitä asiakkaan keholta puuttuu? Ja mitä asiakkaan keho saa liikaa? Eli haetaan yksilön henkilökohtainen keskilinja, jolla hyvinvoinnin vaaka saadaan keikautettua tasapainoon.

Funktionaalinen lääketiede pohjautuu nimensä mukaisesti kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan ihmisen terveydestä. Terveyttä ei nähdä tilana ilman diagnoosia vaan ilman oireita. Se ei hoida jäävuoren huippua, joka on ainut pinnalla näkyvä, vaan purkaa koko jäävuorta, ja parhaimmillaan ennen kuin pinnalla näkyy mitään. Ei ole puuta ilman juuria.

flt_jaavuoriteoria.jpg

FLT Ravintovalmentajien työ pohjautuu siis Funktionaalisen lääketieteen perusteille ja on sekä sairauksien – pienemmistä oireista kaikkein vakavimpiin sairauksiin asti - että terveyden hoitoa ravitsemuksella. Kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön pohjautuneena ammattitaitoinen FLT Ravintovalmentaja® hallitsee toki myös paljon laajemman kokonaisuuden, kuin pelkän ravitsemuksen. Psykofyysisenä kokonaisuutena mukaan otetaan jokaisessa hoitosuunnitelmassa myös psyykkinen ja henkinen puoli, liikunta, uni, palautuminen, fysiologia. Vaikka pääsääntöinen asiakkaalle tehty ohjelma ja FLT ravitsemusammattilaisen peruskoulutus koostuu nimenomaan ravitsemuksesta, asiakkaan hyvinvoinnin tueksi hän saa kokonaisvaltaisen ohjelman ja ravintovalmentaja tekee yhteistyötä eri alan ammattilaisen kanssa. Näistä yleisimpiä lienee lääkärit, kehon manipulointihoidot ja psykoterapian ammattilaiset.

Metsä, Puu, Bach, Vesiväylä, Wave, Silta

Ennen kansantaudit liittyivät erilaisiin tartuntatauteihin ja puutostiloihin. Elinikä oli lyhyempi. Kun pääsimme tartuntatautien elonkorjuista, ja loppukevään keripukeista, elinikä piteni. Varallisuus ja tiede etenivät. Tämän hetkisten kansansairauksien kaikki syyt pyörivät – kuinkas ollakkaan – epäterveellisissä elämäntavoissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luettelossa ensimmäisenä tulee epäterveellinen ruokavalio, perässä liikunnan puute, tupakka, alkoholi ja ylilihavuus. (Enkä voi olla kommentoimatta, miksi ylilihavuus - joka on vähintäänkin oire! - löytyy syiden listalta?)

Vaikka epäterveellinen ruokavalio on kaikissa listoissa kansantautien suurimpana laukaisijana ja ylläpitäjänä, WHO.n tavoitteissa kansantautien ehkäisyssä sitä ei ole kuitenkaan ollenkaan. Funktionaalisessa lääketieteessä ravitsemus on kuitenkin aina osa hoitoa.

FLT Ravintovalmennuksessa on kyse siitä, onko asiakas valmis eheytymään. Muuttamaan elämäänsä kehonsa pyytämään suuntaan. Eheytyminen tapahtuu askeleittain muuttaen arkea pysyvästi, toisin kuin erilaiset pikadieetit. Esimerkiksi Detox-dieetti toimii parhaiten lyhytaikaisena ja on loistava apuväline sysäyttämään eheytymistä liikkeelle joissakin tapauksissa. FLT ravintovalmennus voi toki käyttää dieettejä joskus apuna, mutta perus hoitosuunnitelma pohjautuu pikkuhiljaa tapahtuviin muutoksiin. Yleensä jo pienillä muutoksilla on valtava merkitys kehomme vointiin, silloin kun ne ovat juuri niitä kyseisen asiakkaan ydinongelmaan osuneita.

flt_ravintovalmentaja_mt.png

Asiakas täyttää ennen parin tunnin ensikäyntiä kattavat esitietolomakkeet omasta tarinastaan. Ensitapaaminen ja sen informaatio ovat isoin työkalu valmennukseen. Siitä tehdään pohja, jota ammattilainen täydentää noin puolta lyhyemmillä kontrollikäynneillä, ja joiden pohjalta hän suunnittelee asiakkaalle valmennusohjelman. Ohjelmaa päivitetään jokaisella kontrollilla.

Ensimmäiseen tapaamiseen liittyy useamman tunnin työ, toisin kuin vaikka peruslekurin vastaanotolla. On mahdotonta tehdä edes tunnissa täysin tuntemattomalle ihmiselle oikeasti osuva ohjelma. Saati ymmärtää varttitunnin lääkärivastaanotolla asiakkaan koko tilanne.

FLT_logo.jpg

Suomessa on tällä hetkellä muutaman kymmentä FLT Ravintovalmentajaa. Kaikki Suomessa koulutuksensa saaneet FLT Ravintovalmentajat® ovat Pro Health Paula Heinosen kouluttamia. Funktionaalisen lääketieteen yhdistys valvoo, että jokainen FLT Ravintovalmentaja® noudattaa alan peruspilareita ja että lisenssin alla toimivien taso pysyy korkealla ja asiakkaat saavat tuloksia. Jatkuva lisäkouluttautuminen on myös yksi keskeisistä elementeistä, jotta ammattitaito pysyy ajan tasalla ja kehittyy, ja asiakas saa aina uusimpaan tieteeseen perustuvaa hoitoa.

Ota yhteyttä ja kysy valmennuksesta täältä: https://www.mariannetynkkynen.com/475292

Rakkaudella, FLT Ravintovalmentaja® Marianne Tynkkynen <3

Avainsanat: ravitsemus, FLT Ravintovalmentaja, ravitsemushoito


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini